فروش عمده پسته
 • پسته اکبری

  پسته اکبری


  پسته اکبری

  خواص پسته:
  پسته در کشورهایی مانند سوریه،ترکمنستان،ایران و غرب افغانستان قابل رشد می باشد.لازم به ذکر است که بدانید


  خرید
  259,200 تومان
 • پسته کله قوچی خام

  پسته کله قوچی خام


  پسته

  خواص پسته:

  پسته در کشورهایی مانند سوریه،ترکمنستان،ایران و غرب افغانستان قابل رشد می باشد.لازم به ذکر است که بدانید  خرید
  205,200 تومان
 • پسته کله قوچی بوداده

  پسته کله قوچی بوداده


  پسته کله قوچی بو داده

  خواص پسته:
  ایران مقام اول رو دزمینه تولید پسته در جهان به خود کسب نموده است و کرمان و شهر رفسنجان از مراکز اصلی تولید پسته در ایران محسوب می شوند.  خرید
  205,200 تومان
 • پسته احمدی

  پسته احمدی


  پسته احمدی

  خواص پسته:

  پسته معمولا به صورت بو داده استفاده می شود که به پسته بوداده شهرت دارد،در صورتی که مصرف خام پسته از ارزش غذایی بالاتری برخوردار است.


  خرید
  183,600 تومان
 • پسته فندقی

  پسته فندقی


  پسته فندقی

  خواص پسته
  پسته تقویت کننده معده نیز می باشد و همچنین برای آرامش قلب و اعصاب مفید است.
  ا
  خرید
  153,360 تومان
 • پسته اکبری شور

  پسته اکبری شور


  پسته اکبری شور

  خواص پسته

  پسته از خواص فراوانی برخوردار می باشد مخصوصا که از خام آن استفاده نمایید. • پسته احمدی شور

  پسته احمدی شور


  پسته احمدی شور

  خواص پسته

  پسته از خواص فراوانی برخوردار می باشد مخصوصا که از خام آن استفاده نمایید.


 • پسته فندقی شور

  پسته فندقی شور


  پسته فندقی شور

  خواص پسته

  پسته از خواص فراوانی برخوردار می باشد مخصوصا که از خام آن استفاده نمایید.


 • پسته فندقی خام

  پسته فندقی خام


  خواص پسته

  پسته فندقی

  پسته از خواص فراوانی برخوردار می باشد مخصوصا که از خام آن استفاده نمایید.