پسته شب عید
 • پسته اکبری

  پسته اکبری


  پسته اکبری

  خواص پسته:
  پسته در کشورهایی مانند سوریه،ترکمنستان،ایران و غرب افغانستان قابل رشد می باشد.لازم به ذکر است که بدانید


  خرید
  259,200 تومان
 • پسته احمدی شور

  پسته احمدی شور


  پسته احمدی شور

  خواص پسته

  پسته از خواص فراوانی برخوردار می باشد مخصوصا که از خام آن استفاده نمایید.


 • پسته فندقی شور

  پسته فندقی شور


  پسته فندقی شور

  خواص پسته

  پسته از خواص فراوانی برخوردار می باشد مخصوصا که از خام آن استفاده نمایید.


 • پسته فندقی خام

  پسته فندقی خام


  خواص پسته

  پسته فندقی

  پسته از خواص فراوانی برخوردار می باشد مخصوصا که از خام آن استفاده نمایید.